FUSERBLOC ve hız tipi sigortalar

Sigortalı yük ayırıcılar güç yarı iletkenlerinin
1250 A'ya kadar korunması

FUSERBLOC

Sigortalı yük ayırıcılar 1250 A'ya kadar
endüstriyel sigortalar için

RM-RMS

Sigorta kesiciler 125 A'ya kadar endüstriyel ve
yüksek hızlı silindirik sigortalar için


TOP